Psykologipalvelu Psyyke

Neuropsykologinen kuntoutus

Aikuisten neuropsykologisella kuntoutuksella pyritään lievittämään aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia neuropsykologisia vaikeuksia. Useimmiten kuntoutusta tarvitsevat henkilöt, joille on erilaisten neurologisten vammojen tai sairauksien (mm. aivoverenkiertohäiriöt, traumat, leikkaukset) seurauksena jäänyt neuropsykologisia jälkioireita. Kuntoutuksen kohteena voi myös olla oppimisvaikeudet. Kuntoutuksen tavoitteena voi olla työ- tai opiskelukyvyn palauttaminen, toimintakyvyn kohentaminen tai opiskelumahdollisuuksien parantaminen.

Yleensä neuropsykologiseen kuntoutukseen hakeudutaan joko vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai KELA:n myöntämänä harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Aina on ensin tehty neuropsykologinen tutkimus, jossa ongelman laatu on kartoitettu ja kuntoutusta suositeltu. Kuntoutus kestää yleensä ½-2 vuotta ja tapahtuu 1-2 kertaa viikossa.


Tiedustelut ja ajanvaraus

Palvelemme Helsingissä
Arkadiassa, Töölössä ja Sörnäisissä.
Katso heti vapaat ajat
Site Design by Wiseweb