Psykologipalvelu Psyyke

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologi, neuropsykologia, neuropsykologinenNeuropsykologia on tiede, joka tutkii aivojen ja psyykkisen toiminnan välisiä suhteita. Tieteenä neuropsykologialla on yhtymäkohtia mm. psykologian, neurologian, psykiatrian ja neurofysiologian lähitieteisiin. Neuropsykologit ovat pohjakoulutukseltaan psykologeja, jotka ovat sen jälkeen erikoistuneet neuropsykologiaan. Neuropsykologin tehtävissä toimii myös erikoistumiskoulutuksessa olevia psykologeja sekä psykologeja joilla on työkokemusta neuropsykologiasta.

Kliinisessä neuropsykologiassa tutkitaan erityisesti asiakkaan kognitiivisia toimintoja, kuten muistia, tarkkaavaisuutta ja hahmottamista. Neuropsykologinen tutkimus on neuropsykologin toteuttama kokonaisvaltainen arvio asiakkaan kognitiivisista toiminnosta. Tutkimuksessa arvioidaan mahdollisten vaikeuksien tyyppiä, vaikeusastetta ja haittaavuutta. Lisäksi arvioidaan esimerkiksi neuropsykologisen kuntoutuksen tarvetta. Neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita sekä keskushermoston vammoihin ja sairauksiin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien vaikeuksien arvioinnoissa. Myös psykiatrisiin sairauksiin, kuten esimerkiksi masennus, voi liittyä kognitiivisten toimintojen vaikeuksia. Tutkimukseen hakeutuvilla voi siis olla taustalla monenlaisia syitä tai epäilyjä syistä, esimerkiksi aivovamma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, lukihäiriö, AD/HD, hahmottamisen vaikeus, masennus.

Yleensä neuropsykologiseen tutkimukseen hakeudutaan lääkärin (esim. neurologi, psykiatri, työterveyslääkäri) lähetteellä, jolloin tutkimuksesta saa myös KELA-korvauksen. Tutkimuksessa arvioidaan eri menetelmillä (haastattelu, itsearviointi, testit) mm. muistia, tarkkaavaisuutta, ongelmanratkaisukykyä, hahmottamista ja psyykkisiä toimintoja riippuen ongelmasta ja kysymyksenasettelusta. Tutkimus kestää yhden tai kaksi tapaamista, yhteensä 2-5 tuntia riippuen ongelman tyypistä tai laajuudesta. Teemme tutkimuksia yli 15-vuotiaille.

Tiedustelut ja ajanvaraukset

Palvelemme Helsingissä
Arkadiassa, Töölössä ja Sörnäisissä.
Katso heti vapaat ajat
Site Design by Wiseweb