Psykologipalvelu Psyyke

Psykoterapeutit Sörnäinen

Katso lisäksi pariterapia, hypnoosi ja psykologiset palvelut

Osan terapeuteistamme vastaanotolle voit tehdä ajanvarauksen suoraan palvelusta Minduu

Vastaanoton yhteystiedot

Riitta Ala-Ranta

Psykologi, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita:Kyllä

Puhelin: 040 587 8448

Email: riitta.ala-ranta @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Valviran ja Kelan hyväksymä psykoterapeutti. Jag arbetar också på svenska. Linkki Riitta Ala-Rannan kotisivuille

Koulutus: Psykologian maisteri, laillistettu psykologi, psykodynaaminen psykoterapiakoulutus 2 + 3 vuotta

Marika Pernu
Terveydenhoitaja, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: ei

Puhelin: 045 186 4633

Email: marika.pernu @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimitila: Sörnäinen

Vastaanotto: Kognitiivista käyttäytymisterapiaa aikuisille. Terveydenhuoltoalan yksilötyönohjaus. Elämän kriisi- ja muutostilanteiden tuki. Kohdealueet mm. stressi- ja ahdistuneisuusongelmat ( fobiat, sosiaalisten tilanteiden pelko, yleinen ahdistuneisuus, paniikkihäiriö, pakko-oireet), masennus ja elämäntapamuutokset. Erityisiä kiinnostuksen kohteita unihäiriöt, työssä jaksaminen ja työuupumus. Marika Pernun lisätiedot, Minduu

Koulutus: Kognitiivisen käyttäytymisterapian ( YET) psykoterapeutti ( Kela-pätevyys), sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, työterveyshoitajan erikoistumisopinnot. Uniryhmän ja jännittäjäryhmän ohjaaja. 

Marieke Saher

Psykologi, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: ei

Puhelin: 045 6444 870 

Email: marieke.saher @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Kognitiivista käyttäytymisterapeuttista yksilöterapiaa aikuisille, mm. altistushoidot, hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä taitovalmennuspohjainen työskentely. Myös validaatiopohjaista vanhempainohjausta sekä työnohjausta. Kohdealueet mm. ahdistuneisuusongelmat (traumaperäinen stressihäiriö, fobiat, pakko-oireet, sosiaalinen jännittäminen, paniikkioireilu), masennus, uupumus, syömishäiriöt, dissosiaatio sekä väkivalta- ja vihanhallintaongelmat. Vastaanotto päiväsaikaan. Also in English; ook in het Nederlands. Marieke Saher lisätiedot 

Koulutus: Psykologi, PsT, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (YET).

Meri-Johanna Fabritius

Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja

Uusia asiakkaita: ei

Puhelin: 040 535 5086

Email: johanna.fabritius @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Ratkaisukeskeinen psykoterapia, vanhempainohjaus, työnohjaus, koulutus, neuropsykiatriset diagnostiset haastattelututkimukset, neuropsykiatrinen kuntoutus: yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, tukikeskustelut. Kohdealueet muun muassa pakko-oireet, masennus, ahdistuneisuus, elämänkriisit, stressinhallinta, tietoisuustaidot, pelot, paniikkioireilu, dissosiatiiviset oireet, riippuvuudet, tunnesäätelyn haasteet, impulsiivisuus, neuropsykiatriset (Autismin kirjo, ADHD, Tourette) haasteet.

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti Yet (Valvira, Kela), neuropsykiatrinen valmentaja, kognitiivisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmä koulutuksia, SCIT-koulutus

Riikka Haakana
Psykologi, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: ei

Puhelin: 045 148 1169

Email: riikka.haakana @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Kognitiivista käyttäytymisterapiaa aikuisille. Kohdealueita mm. ahdistuneisuushäiriöt, masennus, syömishäiriöt, unettomuus, tapahäiriöt, elämänkriisit. Myös konsultaatiokäynnit. Erityisiä kiinnostuksen kohteita käyttäytymisaktivointi masennuksen hoidossa, tavankääntäminen tapahäiriöide ja tic-oireiden hoidossa ja toiminnalliset ongelmat. 

Koulutus: Psykologian maisteri, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (YET, Kela-pätevyys)

Kirsi Hiilamo
TM, psykoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 045 804 8498 (jätä tarvittaessa viesti vastaajaan) 

Email: kirsi.hiilamo @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Psykodynaaminen yksilöpsykoterapia 16 vuotta täyttäneille nuorille ja aikuisillle (Kela-pätevyys). Pariterapia. Vanhempien ohjaus/neuvonta. Konsultaatio. Kriisityö. Työstän aikuisten ja nuorten (16v-25v) kanssa kehityshistoriallisia pulmia psykodynaamisessa psykoterapiassa. Myös pariterapia ja integratiivinen psykoterapia on tuttua. Kohdealueet mm. ahdistuneisuushäiriöt, masennus, sosiaalisten tilanteiden pelko, eksistentiaalinen ja hengellinen pohdinta, valta ja väkivalta perhesuhteissa, parisuhteen dynamiikka ja sen tunnistaminen, surun käsitteleminen, suuttumuksen hallinta, työssä ja opiskelussa jaksaminen, traumaattiset elämäntilanteet, oma suhde kehoon, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen.

Koulutus: Teologian maisteri, erityistason psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus (ET) . Pari- ja seksuaaliterapia kirkon perheneuvonnassa koulutus - hahmoterapeuttinen ja psykodynaaminen. Psykoanalyyttinen paripsykoterapeuttikoulutus.

Pia Puolakka 

Psykologi, psykoterapeutti (ET)

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 050 368 0998

Email: pia.puolakka @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmat, persoonallisuushäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, riippuvuudet, skeematerapia, tietoisuustaidot, hypnoosi ja muut suggestiiviset hoitomenetelmät

Koulutus: Psykologian maisteri, psykoterapeutti (ET) suuntaus kognitiivis-integratiivinen, kliinisen hypnoterapian 1-vuotinen täydennyskoulutus, NLP Associate Trainer. Erityisosaaminen: skeematerapia persoonallisuushäiriöiden hoidossa ja hypnoosi ahdistuneisuushäiriöissä sekä traumakokemusten hoidossa, lisäksi erityisasiantuntemusta kriminaali- ja oikeuspsykologian kysymyksissä. Linkki Pia Puolakan kotisivuille ja Facebook sivuille 

Eeva Joki 

Psykologi, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: ei

Email: eeva.joki @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Lyhytterapia, psykologin konsultaatiot ja kriisituki. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat elämän murroskohdat sekä kriisit. Olen työskennellyt mm. työstressin, uupumuksen, erotilanteiden ja uniongelmien kanssa. Lisäksi organisaatioiden kulttuureihin, johtamiseen ja tiimien dynamiikkaan liittyvät kysymykset ovat työaluettani. Also in English.

Koulutus: Kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti ja psykologi. Lisäksi työnohjaus ja coaching (Neuro Leadership Group) sertifikaatit.

Marko Tapio 
Sosiaalikasvattaja, kognitiivinen psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: ei

Email: marko.tapio @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Puhelin: 040 952 7834

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Kognitiivista integratiivistä yksilöpsykoterapiaa aikuisille ja nuorille. Lyhyt- ja pidempikestoisempi tuki. Valvira, Kela

Koulutus: Sosiaalikasvattaja, kognitiivinen integratiivinen psykoterapeutti (Jyväskylän yliopisto) ja kognitiivinen lyhytterapiapätevyys (Integrum).

Erityiset kiinnostuksen kohteet: kognitiivinen psykoterapia, skeematerapia, tietoisuustaidot, transaktioanalyyttinen terapia, hyväksymis -ja omistautumisterapeuttiset menetelmät sekä myötätuntosuuntautunut terapia, Työssä ja opiskelussa jaksaminen sekä elämäntapamuutokset.

Heidi Pyykkönen
Työterveyshoitaja, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Email: heidi.pyykkonen @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)
Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla, helpoiten tavoitettavissa.

Puhelin: 040 0860 970

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Sovellan asiakaslähtöisesti integratiivis kognitiivista psykoterapiaa käyttäen mm.skeematerapiaa (tunnelukot),  tietoisuustaidot (mindfulness), hyväksymis -ja  omistautumisterapeuttisia menetelmiä sekä myötätuntosuuntautunutta  terapiaa. Myös dialektisen käyttäytymisterapian osioita. Lyhyet- ja pitkät psykoterapiat sekä tuki.
Kohdealueet: masennus ja ahdistuneisuushäiriöt, työ- ja opiskelukyvyn  sekä toimintakyvyn tukeminen, kriisit,elämäntapamuutokset, vanhempainohjausta, yksilötyönohjausta, parisuhdeongelmat

Koulutus: Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, työterveyshoitaja, integratiivinen kognitiivinen psykoterapeutti (Jyväskylän yliopisto, YET, Kela-pätevyys)

Palvelemme Helsingissä
Arkadiassa, Töölössä ja Sörnäisissä.
Katso heti vapaat ajat
Site Design by Wiseweb