Psykologipalvelu Psyyke

Psykoterapeutit Sörnäinen

Katso lisäksi pariterapia, hypnoosi ja psykologiset palvelut

Osan terapeuteistamme vastaanotolle voit tehdä ajanvarauksen suoraan palvelusta Minduu

Vastaanoton yhteystiedot

Riitta Ala-Ranta
Psykologi, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: Ei

Puhelin: 040 587 8448

Email: riitta.ala-ranta @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Valviran ja Kelan hyväksymä psykoterapeutti. Jag arbetar också på svenska. Linkki Riitta Ala-Rannan kotisivuille

Koulutus: Psykologian maisteri, laillistettu psykologi, psykodynaaminen psykoterapiakoulutus 2 + 3 vuotta

Marika Pernu
Terveydenhoitaja, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: ei

Puhelin: 045 186 4633

Email: marika.pernu @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimitila: Sörnäinen

Vastaanotto: Kognitiivista käyttäytymisterapiaa aikuisille. Terveydenhuoltoalan yksilötyönohjaus. Elämän kriisi- ja muutostilanteiden tuki. Kohdealueet mm. stressi- ja ahdistuneisuusongelmat ( fobiat, sosiaalisten tilanteiden pelko, yleinen ahdistuneisuus, paniikkihäiriö, pakko-oireet), masennus ja elämäntapamuutokset. Erityisiä kiinnostuksen kohteita unihäiriöt, työssä jaksaminen ja työuupumus. Marika Pernun lisätiedot, Minduu

Koulutus: Kognitiivisen käyttäytymisterapian ( YET) psykoterapeutti ( Kela-pätevyys), sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, työterveyshoitajan erikoistumisopinnot. Uniryhmän ja jännittäjäryhmän ohjaaja. 

Annele Lindeqvist
Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, taideterapeutti, perheterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 040 758 6682

Email: annele.lindeqvist @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Yksilöpsykoterapia (Kelan ET-pätevyys), perhe- ja pariterapia, taideterapia, työnohjaus. Terapiaa myös ruotsiksi. Linkki Annele Lindeqvistin kotisivuille, Minduu

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti (Valvira), taideterapeutti, erityistason perheterapeutti (voimavarakeskeinen sovellus), paripsykoterapeutti

Marieke Saher
Psykologi, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: ei

Puhelin: 045 6444 870 

Email: marieke.saher @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Kognitiivista käyttäytymisterapeuttista yksilöterapiaa aikuisille, mm. altistushoidot, hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä taitovalmennuspohjainen työskentely. Myös validaatiopohjaista vanhempainohjausta sekä työnohjausta. Kohdealueet mm. ahdistuneisuusongelmat (traumaperäinen stressihäiriö, fobiat, pakko-oireet, sosiaalinen jännittäminen, paniikkioireilu), masennus, uupumus, syömishäiriöt, dissosiaatio sekä väkivalta- ja vihanhallintaongelmat. Vastaanotto päiväsaikaan. Also in English; ook in het Nederlands. Marieke Saher lisätiedot 

Koulutus: Psykologi, PsT, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (YET).

Jaana Raitamaa
Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: ei

Puhelin: 045 147 3787

Email: jaana.raitamaa @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Psykodynaaminen yksilöpsykoterapia (Kelan ET-pätevyys), nuoret aikuiset, aikuiset, syömishäiriöt, masennus-, paniikki ja ahdistuneisuusoireet, kriisihoidot, vanhempain ohjaus.

Koulutus: Psykoterapeutti (ET), psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapiakoulutus, psykiatrinen sairaanhoitaja

Meri-Johanna Fabritius
Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja

Uusia asiakkaita: ei

Puhelin: 040 535 5086

Email: johanna.fabritius @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Ratkaisukeskeinen psykoterapia, vanhempainohjaus, työnohjaus, koulutus, neuropsykiatriset diagnostiset haastattelututkimukset, neuropsykiatrinen kuntoutus: yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, tukikeskustelut. Kohdealueet muun muassa pakko-oireet, masennus, ahdistuneisuus, elämänkriisit, stressinhallinta, tietoisuustaidot, pelot, paniikkioireilu, dissosiatiiviset oireet, riippuvuudet, tunnesäätelyn haasteet, impulsiivisuus, neuropsykiatriset (Autismin kirjo, ADHD, Tourette) haasteet.

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti Yet (Valvira, Kela), neuropsykiatrinen valmentaja, kognitiivisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmä koulutuksia, SCIT-koulutus

Riikka Haakana
Psykologi, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: ei

Puhelin: 045 148 1169

Email: riikka.haakana @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Kognitiivista käyttäytymisterapiaa aikuisille. Kohdealueita mm. ahdistuneisuushäiriöt, masennus, syömishäiriöt, unettomuus, tapahäiriöt, elämänkriisit. Myös konsultaatiokäynnit. Erityisiä kiinnostuksen kohteita käyttäytymisaktivointi masennuksen hoidossa, tavankääntäminen tapahäiriöide ja tic-oireiden hoidossa ja toiminnalliset ongelmat. 

Koulutus: Psykologian maisteri, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (YET, Kela-pätevyys)

Kirsi Hiilamo
TM, psykoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 045 804 8498 (jätä tarvittaessa viesti vastaajaan) 

Email: kirsi.hiilamo @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Psykodynaaminen yksilöpsykoterapia 16 vuotta täyttäneille nuorille ja aikuisillle (Kela-pätevyys). Pariterapia. Vanhempien ohjaus/neuvonta. Konsultaatio. Kriisityö. Työstän aikuisten ja nuorten (16v-25v) kanssa kehityshistoriallisia pulmia psykodynaamisessa psykoterapiassa. Myös pariterapia ja integratiivinen psykoterapia on tuttua. Kohdealueet mm. ahdistuneisuushäiriöt, masennus, sosiaalisten tilanteiden pelko, eksistentiaalinen ja hengellinen pohdinta, valta ja väkivalta perhesuhteissa, parisuhteen dynamiikka ja sen tunnistaminen, surun käsitteleminen, suuttumuksen hallinta, työssä ja opiskelussa jaksaminen, traumaattiset elämäntilanteet, oma suhde kehoon, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen.

Koulutus: Teologian maisteri, erityistason psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus (ET) . Pari- ja seksuaaliterapia kirkon perheneuvonnassa koulutus - hahmoterapeuttinen ja psykodynaaminen. Psykoanalyyttinen paripsykoterapeuttikoulutus.

Riitta Seire 
Psykologi, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: ei

Puhelin: 0500 102 309

Email: riitta.seire @psyyke.fi  (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Lyhyt- ja pitkäkestoinen aikuisten yksilöpsykoterapia (Kela-pätevyys), vanhemmuuden tukikäynnit. Asiakkaideni tyypillisiä ongelmia ovat masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt sekä häpeä-, itsetunto- ja elämänhallintavaikeudet. Lisäksi minulla on pitkä työkokemus synnytyksenjälkeisen masennuksen hoidosta sekä lapsiperheiden psyykkisistä haasteista.

Koulutus: Psykologian maisteri, psykodynaaminen psykoterapeutti (ET) 

Jaana Lahti
Teologian maisteri, psykoterapeutti (VET)  

Uusia asiakkaita: tiedustele sähköpostitse tilannetta

Puhelin: 040 931 0081 (ei tekstiviestejä)

Email: jaana.lahti @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Psykoterapiaa (Kela-pätevyys aikuiset ja yli 15-vuotiaat nuoret, lyhyt- ja pitkäkestoinen) ratkaisukeskeisesti kognitiivisen ja positiivisen psykologian näkökulmista työskennellen yksilöille, pareille, perheille ja pienryhmille; työhyvinvoinnin koulutuspalveluja yrityksille, valmennusta ammatti-identiteetin kysymyksissä, työnohjausta; filosofisen keskustelun vastaanotto; uskonnollisuuteen liittyvät erityiskysymykset integratiivisella ratkaisukeskeisellä, kognitiivisella, dialogisella, kognitiivis-analyyttisella ja voimavarakeskeisellä työskentelytavalla. Erityisosaaminen parisuhteiden, perheiden & uusperheiden, lasten ja nuorten kasvun, uskonnollisten kysymysten ja väärinkäytösten, kivun, kuoleman ja työssä jaksamisen sekä työura- ja seniorielon suunnittelun kysymyksissä. I conduct therapy in English as well. Linkki Jaana Lahden kotisivuille 

Koulutus: Teologian maisteri, ratkaisukeskeinen erityistason psykoterapeutti (VET, Kelan palvelun tuottaja), AO aineenopettaja FF, PS, UE; opetushallinnon tutkinto, opettajankouluttajan pätevyys. Käynnissä olevat koulutukset: Kognitiivisintegratiivisen psykoterapian koulutus (HY lääketieteellinen tiedekunta 2015-), kasvatustieteiden tohtori (kasvatuspsykologia, valmis 12/2016)

Elina Vainio
Teologian maisteri, sairaanhoitaja, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 044 307 9000

Email: elina.vainio @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Ratkaisukeskeistä terapiaa, yksilö- tai pariterapiaa. Tule kohdatuksi yksilönä yhteisten dialogiemme kautta. Linkki Elina Vainion kotisivuille 

Koulutus: Sairaanhoitaja (sis.kir), teologian maisteri. Logoterapian perusteet, psykoterapian perusteet, työnohjauksen opinnot, ylemmän erityistason psykoterapeutin koulutus. 

Kene Truve
Filosofian maisteri, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 045 846 7736

E-mail: kene.truve @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Aikuiset, voimavarakeskeinen lähestymistapa. Erikoisosaamisalueet: masennus, ahdistus, traumaattiset kriisit, uuteen maahan ja kulttuuriin sopeutumiseen liittyvät kriisit, elämän- ja identiteettikriisit, parisuhdeongelmat, läheisriippuvuus, perhe- ja lähisuhdeväkivalta. Työskentelykielet: suomi, englanti, venäjä, viro

Koulutus: Filosofian maisteri, erityistason ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapeutti (Valvira, KELA), psykodraamaohjaaja (Certified Practioner of Psychodrama and Group Therapy). Valmistumassa: psykologian maisterikoulutus, EMDR-koulutus, traumaterapian täydennyskoulutus ja diplomilogoterapiaohjaajan koulutus

Tarja Laiho
Sosiaaliohjaaja, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä (myös iltaisin ja viikonloppuisin)

Puhelin: 040 774 1900

Email: tarja.laiho @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Perheterapia, nuoret 16-25 -vuotiaat ja vanhempien ohjauskäynnit (Kelan pätevyys), yksilöterapia, pariterapia. Lyhytkestoinen ja pidempi psykoterapia. Integroiva terapia, missä yhdistellään perhe- ja yksilöterapeuttisia viitekehyksiä; systeemisen, psykodynaamisen, kognitiivisen ja narratiivisen terapian viitekehykset. Minduu

Koulutus: Valviran laillistama psykoterapeutti, kriisi- ja traumaterapiakoulutus, narratiivista koulutusta 

Teemu Vähäkangas
Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: ei

Puhelin: 050 022 0172

Email: teemu.vahakangas @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Kognitiivista käyttäytymisterapiaa aikuisille ja nuorille (Kela-pätevyys). Myös vanhempien ohjausta ja yksilötyönohjausta. Kohdealueet: pakko-oireet ja -ajatukset, sosiaaliset pelot, masennus- ja ahdistuneisuusproblematiikka, fobiat, riippuvuudet, erilaiset elämän kriisitilanteet, paniikkihäiriöiden hoito, neuropsykiatrisista häiriöistä (esim. Asperger) johtuvat ongelmat.

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, kognitiivisen käyttäytymisterapian (YET) psykoterapeuttikoulutus. Linkki Teemu Vähäkankaan kotisivuille

Pia Puolakka 
Psykologi, psykoterapeutti (ET)

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 050 368 0998

Email: pia.puolakka @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmat, persoonallisuushäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, riippuvuudet, skeematerapia, tietoisuustaidot, hypnoosi ja muut suggestiiviset hoitomenetelmät

Koulutus: Psykologian maisteri, psykoterapeutti (ET) suuntaus kognitiivis-integratiivinen, kliinisen hypnoterapian 1-vuotinen täydennyskoulutus, NLP Associate Trainer. Erityisosaaminen: skeematerapia persoonallisuushäiriöiden hoidossa ja hypnoosi ahdistuneisuushäiriöissä sekä traumakokemusten hoidossa, lisäksi erityisasiantuntemusta kriminaali- ja oikeuspsykologian kysymyksissä. Linkki Pia Puolakan kotisivuille ja Facebook sivuille 

Soili Sirola
Sosiaalipsykologi, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti    

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 044 975 6207

Email: soili.sirola @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä) 

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto:  Psykoterapia (Kelan pätevyys), ratkaisukeskeinen yksilöterapia, työnohjaus (koulutuksessa). Vastaanotto suomen ja englannin kielellä. Linkki Soili Sirolan kotisivuille.

Koulutus: Valtiotieteen maisteri, sosiaalipsykologi, sosiaalityöntekijän pätevyys, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (ET), täydennyskoulutukset monikulttuurisuuteen liittyvistä tieto-taidoista psykoterapeuteille Åbo Akademissa ja pakolaisuuden erityiskysymyksistä Oxfordin yliopistossa.  

Tarja Södergård
Sosiaaliohjaaja, psykoterapeutti, perheterapeutti 

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 040 969 1375 (jätä tarvittaessa viesti vastaajaan) 

Email: tarja.sodergard @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Yksilöpsykoterapia, perheterapia, valmennusta ja parisuhdeneuvontaa. Terapiaa luovalla asiakkaan tilanteeseen mukautuvalla työtavalla. NLP, psykodraama, toiminnalliset menetelmät, mielikuvaharjoitukset ja rentoutuminen. Erityisosaamisena on perheen moninaisten ja vaikeidenkin ongelmien kanssa työskentely, sekä vammaisten lasten perheiden kohtaamisesta. Lyhyt- ja pitkäkestoinen terapia, perheterapia, solmuja parisuhteessa- neuvontaa, vanhempien ohjaus/neuvonta, kriisi- ja traumatyöskentely. Minduu 

Kelan palveluntuottaja perheterapiassa.

Koulutus: Valviran laillistama psykoterapeutti, ET perheterapeutti, Kriisi-ja traumakoulutusta, Psykodraamakoulutus, Solmuja parisuhteessa-neuvoja, NLP-master.

Marika Blomster
Psykologi, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: ei

Email: marika.blomster @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Puhelin: 050 356 2356

Toimipaikka: Sörnäinen

Koulutus: Psykologi, psykoterapeutti YET, Suuntaus: Kognitiivis-analyyttinen, Kelan palveluntuottaja: kyllä

Eeva Joki 
Psykologi, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Email: eeva.joki @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Lyhytterapia, psykologin konsultaatiot ja kriisituki. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat elämän murroskohdat sekä kriisit. Olen työskennellyt mm. työstressin, uupumuksen, erotilanteiden ja uniongelmien kanssa. Lisäksi organisaatioiden kulttuureihin, johtamiseen ja tiimien dynamiikkaan liittyvät kysymykset ovat työaluettani. Also in English.

Koulutus: Kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti ja psykologi. Lisäksi työnohjaus ja coaching (Neuro Leadership Group) sertifikaatit.

Marko Tapio 
Sosiaalikasvattaja, kognitiivinen psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Email: marko.tapio @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Puhelin: 040 952 7834

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Kognitiivista integratiivistä yksilöpsykoterapiaa aikuisille ja nuorille. Lyhyt- ja pidempikestoisempi tuki. Valvira, Kela

Koulutus: Sosiaalikasvattaja, kognitiivinen integratiivinen psykoterapeutti (Jyväskylän yliopisto) ja kognitiivinen lyhytterapiapätevyys (Integrum).

Erityiset kiinnostuksen kohteet: kognitiivinen psykoterapia, skeematerapia, tietoisuustaidot, transaktioanalyyttinen terapia, hyväksymis -ja omistautumisterapeuttiset menetelmät sekä myötätuntosuuntautunut terapia, Työssä ja opiskelussa jaksaminen sekä elämäntapamuutokset.

Heidi Pyykkönen
Työterveyshoitaja, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Email: heidi.pyykkonen @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)
Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla, helpoiten tavoitettavissa.

Puhelin: 040 0860 970

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Sovellan asiakaslähtöisesti integratiivis kognitiivista psykoterapiaa käyttäen mm.skeematerapiaa (tunnelukot),  tietoisuustaidot (mindfulness), hyväksymis -ja  omistautumisterapeuttisia menetelmiä sekä myötätuntosuuntautunutta  terapiaa. Myös dialektisen käyttäytymisterapian osioita. Lyhyet- ja pitkät psykoterapiat sekä tuki.
Kohdealueet: masennus ja ahdistuneisuushäiriöt, työ- ja opiskelukyvyn  sekä toimintakyvyn tukeminen, kriisit,elämäntapamuutokset, vanhempainohjausta, yksilötyönohjausta, parisuhdeongelmat

Koulutus: Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, työterveyshoitaja, integratiivinen kognitiivinen psykoterapeutti (Jyväskylän yliopisto, YET, Kela-pätevyys)

Palvelemme Helsingissä
Arkadiassa, Töölössä ja Sörnäisissä.
Katso heti vapaat ajat
Site Design by Wiseweb