Psykologipalvelu Psyyke

Perheterapeutit

Osan terapeuteistamme vastaanotolle voit tehdä ajanvarauksen suoraan palvelusta Minduu

Vastaanoton yhteystiedot

Tiina-Leena Palomäki
Psykologi, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 040 529 0221 (jätä tarvittaessa viesti vastaajaan) 

Email: tiina-leena.palomaki @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Arkadia

Vastaanotto: Kognitiivinen psykoterapia ja kognitiivinen käyttäytymisterapia 16 vuotta täyttäneille nuorille ja aikuisille. Lyhyt- ja pitkäkestoinen terapia. Pariterapia ja perheterapia. Vanhempien ohjaus/neuvonta. Konsultaatio. Kriisityö.  

Koulutus: Psykologian maisteri, kognitiivinen käyttäytymisterapeutti (YET), perheterapeutti (YET). Kela-pätevyys. 

Annele Lindeqvist
Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, taideterapeutti, perheterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin 040 758 6682

Email: annele.lindeqvist @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Yksilöpsykoterapia (Kelan ET-pätevyys), perhe- ja pariterapia, taideterapia, työnohjaus. Terapiaa myös ruotsiksi. Linkki Annele Lindeqvistin kotisivuille

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti (Valvira), taideterapeutti, erityistason perheterapeutti (voimavarakeskeinen sovellus), paripsykoterapeutti

Tarja Laiho
Sosiaaliohjaaja, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä (myös iltaisin ja viikonloppuisin)

Puhelin: 040 774 1900

Email: tarja.laiho @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Perheterapia, nuoret 16-25 -vuotiaat ja vanhempien ohjauskäynnit (Kelan pätevyys), yksilöterapia, pariterapia. Lyhytkestoinen ja pidempi psykoterapia. Integroiva terapia, missä yhdistellään perhe- ja yksilöterapeuttisia viitekehyksiä; systeemisen, psykodynaamisen, kognitiivisen ja narratiivisen terapian viitekehykset.

Koulutus: Valviran laillistama psykoterapeutti, kriisi- ja traumaterapiakoulutus, narratiivista koulutusta 

Minna Vainio  
Fysioterapeutti, psykoterapeutti, perheterapeutti

Puhelin: 040 041 8597

Email: minna.vainio @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Töölö

Uusia asiakkaita: Kyllä

Vastaanotto: Vastaanotto: Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia, valmennusta, luentoja ja koulutusta. Kela pätevyys yksilö- ja perheterapiassa ja vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Psykoterapiaa integratiivisesti kognitiivisella, voimavarakeskeisellä, dialogisella, psyko-fyysisellä ja ratkaisukeskeisellä työtavalla. NLP, työnohjaus, mindfulness, hengitys ja rentoutuminen. Erityisosaamista työuupumuksesta, stressinhallinnasta, syömishäiriöistä, erotilanteista, masennuksesta, ahdistuksesta, seksuaalisuudesta ja elämäntapa muutoksista sekä vammaisten lasten perheiden kohtaamisesta. Linkki Minna Vainion kotisivuilleMinduu

Koulutus: Fysioterapeutti, Ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus (ET), Erityistason voimavarakeskeinen psyko- ja perheterapiakoulutus, kognitiivisessa lyhytterapiakoulutuksessa, NLP Master Practitioner, hengityskouluohjaaja ja muuta psyko-fyysistä lisäkoulutusta, seksuaaliterapiakoulutus, LCF Life Coach, Mindfulness stressinhallinta koulutus.

Tarja Södergård
Sosiaaliohjaaja, psykoterapeutti, perheterapeutti 

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 040 969 1375 (jätä tarvittaessa viesti vastaajaan) 

Email: tarja.sodergard @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Sörnäinen

Vastaanotto: Yksilöpsykoterapia, perheterapia, valmennusta ja parisuhdeneuvontaa. Terapiaa luovalla asiakkaan tilanteeseen mukautuvalla työtavalla. NLP, psykodraama, toiminnalliset menetelmät, mielikuvaharjoitukset ja rentoutuminen. Erityisosaamisena on perheen moninaisten ja vaikeidenkin ongelmien kanssa työskentely, sekä vammaisten lasten perheiden kohtaamisesta. Lyhyt- ja pitkäkestoinen terapia, perheterapia, solmuja parisuhteessa- neuvontaa, vanhempien ohjaus/neuvonta, kriisi- ja traumatyöskentely.  

Koulutus: Valviran laillistama psykoterapeutti, ET perheterapeutti, Kriisi-ja traumakoulutusta, Psykodraamakoulutus, Solmuja parisuhteessa-neuvoja, NLP-master.

Riitta Tuomisto
VTM, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin:  040 187 4947

Email: riitta.tuomisto @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä) 

Toimipaikka: Arkadia

Vastaanoto: Yksilöterapiaa, pari- ja perheterapiaa, taideterapiaa. Nuorille, aikuisille, pareille ja perheille. Ohjaus- ja neuvontakäynnit, Linkki Riitta Tuomiston kotisivuille

Koulutus: Psykoterapeutti (Valvira), pariterapeutti, ET (Kela-pätevyys), perheterapeutti, ET (Kela-pätevyys), VTM, sosiaalityöntekijä, kirjallisuusterapeutti, uniryhmäohjaaja, sosiaalialan ammatillinen opettajakoulutus, ekspressiivisen taideterapian koulutusta 4,5 v (käynnissä)

Seija Varis-Tirkkonen
Psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK), psykoterapiakoulutuksessa

Uusia asiakkaita: kyllä
 
Puhelin: 040 357 3588

Email: seija.varis-tirkkonen @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)
 
Toimipaikka: Töölö
 
Vastaanotto: Pari- ja perheterapia, eroterapia, uusperheiden ja vanhemmuuden tukeminen. Linkki Seija Varis-Tirkkosen kotisivuille, Minduu

Hinta: 90 min / 90 €.

Koulutus: PgCert Solution Focused Therapy, psykoterapeuttiopiskelija (ratkaisukeskeinen) Bristol University of the West of England (Helsingin Psykoterapiainstituutti), psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK), lähihoitaja (vanhustyö), yo-merkonomi, yrittäjäkoulutuksia sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalan täydennyskoulutuksia. 

Minna Lehikoinen
Sosiaalipsykologi, psykoterapiaopiskelija.

Uusia asiakkaita: kyllä
 
Puhelin: 050 339 2545

Email: minna.lehikoinen @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)
 
Toimipaikka: Töölö
 
Vastaanotto: Lyhyt- ja pitkäkestoinen psykoterapia, konsultointi, perhe- ja pariterapia, masennus, pelkotilat, paniikki- ja unihäiriöt, riippuvuudet (päihteet, pelaaminen, ruoka), läheisriippuvuus, ihmissuhdevaikeudet, elämän käännekohdat, krooninen sairaus, itsetuhoisuus. Yhdistän työskentelyssäni tarvittaessa luovia menetelmiä, sekä ratkaisukeskeisiä rentoutustekniikoita. Minulla on vankka kokemus perhetyöstä ennaltaehkäisevän lastensuojelun parista.  Linkki Minna Lehikoisen kotisivuille, Minduu

Hinta: 90 min 110 €

Koulutus: PgDiploma in Solution Focused Therapy, (ratkaisukeskeinen psykoterapia) Bristol University of the West of England, Ratkaisukeskeinen hypnoosi ja rentoutustekniikat, Sosiaalipsykologi (Helsingin yliopisto).

 

Palvelemme Helsingissä
Arkadiassa, Töölössä ja Sörnäisissä.
Katso heti vapaat ajat
Site Design by Wiseweb