Psykologipalvelu Psyyke

Ryhmäpsykoterapia

Ryhmäpsykoterapia, psykoterapia, psykoterapeutti

RYHMÄPSYKOTERAPIA-RYHMÄ

Psykoterapia-ryhmä soveltuu lähes kaikille. Ryhmästä on hyötyä ahdistuneisuuden ja masennuksen hoidossa sekä opiskeluun, työelämään tai parisuhteeseen liittyvien vaikeuksien käsittelyssä. Erityisesti sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä pelkoja ja paniikkihäiriöitä voidaan tuloksekkaasti hoitaa ryhmäterapian avulla.

Ryhmäpsykoterapiassa käsitellään tuttuja, elämän arkeen liittyviä ajatuksia, tunteita ja kokemuksia. Ihminen tarvitsee toista ihmistä tai ryhmää - saadakseen peilikuvaa ihmisenä olemisesta. Ryhmäpsykoterapiassa mahdollistuu kosketus omaan sisäiseen todellisuuteen. Erilaisia vuorovaikutustilanteita, ihmissuhteitaan ja itseään oppii tarkastelemaan uudesta näkökulmasta, joka mahdollistaa eheämmän minäkuvan syntymisen. 

Ryhmä kokoontuu säännöllisesti, jotta ihmisen mielen prosessit voisivat olla avoinna ryhmässä, mutta myös ryhmän ulkopuolella tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Näin ihminen työstää sisäisiä ajatuksiaan ja tunteitaan omassa mielessään, joka parhaimmillaan johtaa itseymmärryksen ja itsetuntemuksen kasvuun.  

 

Palvelemme Helsingissä
Arkadiassa, Töölössä ja Sörnäisissä.
Katso heti vapaat ajat
Site Design by Wiseweb