Psykologipalvelu Psyyke

Psykoterapeutit Töölö

Katso lisäksi pariterapia, hypnoosi ja psykologiset palvelut

Osan terapeuteistamme vastaanotolle voit tehdä ajanvarauksen suoraan palvelusta Minduu

Vastaanoton yhteystiedot

Mari Saukkonen
Psykologi, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 050 431 3323

Email: mari.saukkonen @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Töölö

Vastaanotto: Lyhyt- ja pitkäkestoinen psykoterapia aikuisille (Kelan VET-pätevyys), konsultointi, pariterapia, coaching, yksilötyönohjaus. Työskentelyssä yhdistyvät ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen psykoterapia, lisäksi EMDR, hypnoosi ja hypnoterapia, mindfulness, hyväksymis- ja omistautumisterapia. Linkki Mari Saukkosen kotisivuille

Koulutus: VTM, laillistettu psykologi, psykoterapeutti (VET, ratkaisukeskeinen psykoterapia), sertifioitu EMDR-terapeutti (myös Kelan EMDR-pätevyys), täydennyskoulutusalueet: kognitiivinen psykoterapia, hypnoterapia, psykofyysinen psykoterapia.

Juha Rainio
Psykologi, psykoterapeutti, hypnoterapeutti

Puhelin: 050 535 1772

Email: juha.rainio @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Töölö

Vastaanotto: Psykoterapia (Kelan ET-pätevyys), Gestalt-terapia, hypnoosi

Koulutus: Psykologian maisteri, psykoterapeutti (ET), hypnoterapian 3-vuotinen koulutus (Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus)

Ruth Peuhkuri 
Sosionomi, psykoterapeutti    

Uusia asiakkaita: Kyllä

Puhelin: 044 0333 787

Email: ruth.peuhkuri @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @merkkiä)

Toimipaikka: Töölö

Vastaanotto: Lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa (Kela pätevyys 16- 65v + vanhempainohjaus), pariterapiaa, ryhmät, leirit ja kurssit sekä työnohjaus. Linkki Ruth Peuhkurin kotisivulle, Minduu

Koulutus: Sosionomi, psykoterapeutti (ET-ratkaisukeskeinen psykoterapia), ADHD-coach,THL:n kouluttama verkostokonsultti.

Irmeli Hagman 
Psykologi, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: ei

Puhelin: 040 593 7885

Email: irmeli.hagman @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Töölö

Vastaanotto: Kognitiivinen psykoterapia, pariterapia. Kela-pätevyys. 

Koulutus: Psykologian maisteri, kognitiivinen psykoterapeutti (YET), paripsykoterapeutti (ET), Rorschach Exner Comprehensive System -koulutus    

Ari Marjovuo
Sosiaalipsykologi, VTT, FM, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 045 312 9880 (parhaiten tavoitettavissa sähköpostilla tai tekstiviestillä)

Email: ari.marjovuo @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Töölö

Vastaanotto: Lyhyt- ja pitkäkestoinen yksilö- ja ryhmäpsykoterapia (myös Kela) yli 18-vuotiaille. Asiakkaitteni tyypillisiä ongelmia: masennus, ahdistus, yksinäisyys, sosiaaliset ja muut fobiat (myös paruresis), traumaperäiset ongelmat, syömishäiriöt, ihmissuhdeongelmat.  Linkki Ari Marjovuon kotisivuille

Koulutus: Ylemmän erityistason kognitiivis-analyyttinen yksilöpsykoterapeutti, ylemmän erityistason ryhmäanalyyttinen ryhmäpsykoterapeutti, filosofian maisteri, uskontotieteilijä, valtiotieteiden tohtori pääaineena sosiaalipsykologia

Heli Järnefelt 
Erikoispsykologi, psykoterapeutti, työterveyspsykologi

Puhelin: 045 137 0827

Email: heli.jarnefelt @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Töölö

Vastaanotto: Aikuisten ja yli 15-vuotiaiden lyhyt- ja pitkäkestoinen psykoterapia (Kela-pätevyys) sekä työterveyspsykologin konsultaatiot ja tukikäynnit. Työskentelen integratiivisesti eli käytän työskentelyssä psykoterapian eri näkökulmia ja menetelmiä joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat uniongelmat, työhyvinvointi sekä kehitys- ja elämänkriisit.

Koulutus: Psykologian tohtori, terveyspsykologian ja psykoterapian erikoispsykologi, integratiivinen psykoterapiakoulutus, työterveyshuollon koulutus psykologeille, traumaattisten kriisien koulutus.

Juha Karola
Psykologi, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 044 551 7034 

Email: juha.karola @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Töölö

Vastaanotto: Psykoterapia (Kelan ET-pätevyys), aikuiset ja 16-25-vuotiaat nuoret, psykologiset tutkimukset, lastensuojelulaitosten konsultointi. 

Koulutus: Psykologi, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti

Minna Vainio  
Fysioterapeutti, psykoterapeutti, perheterapeutti

Puhelin: 040 041 8597

Email: minna.vainio @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Töölö

Uusia asiakkaita: Kyllä

Vastaanotto: Vastaanotto: Yksilöpsykoterapia, pari- ja perheterapia, valmennusta, luentoja ja koulutusta. Kela pätevyys yksilö- ja perheterapiassa ja vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Psykoterapiaa integratiivisesti kognitiivisella, voimavarakeskeisellä, dialogisella, psyko-fyysisellä ja ratkaisukeskeisellä työtavalla. NLP, työnohjaus, mindfulness, hengitys ja rentoutuminen. Erityisosaamista työuupumuksesta, stressinhallinnasta, syömishäiriöistä, erotilanteista, masennuksesta, ahdistuksesta, seksuaalisuudesta ja elämäntapa muutoksista sekä vammaisten lasten perheiden kohtaamisesta. Linkki Minna Vainion kotisivuille, Minduu

Koulutus: Fysioterapeutti, Ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus (ET), Erityistason voimavarakeskeinen psyko- ja perheterapiakoulutus, kognitiivisessa lyhytterapiakoulutuksessa, NLP Master Practitioner, hengityskouluohjaaja ja muuta psyko-fyysistä lisäkoulutusta, seksuaaliterapiakoulutus, LCF Life Coach, Mindfulness stressinhallinta koulutus.

Juha Hokkanen
Psykologi, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 040 5383 227

Email: juha.hokkanen @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä). Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse.

Toimipaikka: Töölö

Vastaanotto: Lyhyt- ja pitkäkestoinen psykoterapia aikuisille ja nuorille aikuisille (Kela-pätevyys). Työskentelyn kohteina voivat olla esim. ahdistuneisuushäiriöt, masennus, tunteiden säätelyn ongelmat, haitalliset skeemat (tunnelukot), työuupumus ja työstressin hallinta. Sovellan työssäni monipuolisesti kognitiivisen psykoterapian erilaisia lähestymistapoja, kuten kognitiivis-behavioraalista terapiaa (CBT), skeematerapiaa, dialektista käyttäytymisterapiaa ja tietoisuustaitopohjaista (mindfulness) kognitiivista terapiaa. Terapiakeskustelujen lisäksi terapiassa voidaan käyttää kokemuksellisia menetelmiä (esim. mielikuvaharjoituksia), mindfulness-harjoituksia ja hankalien tilanteiden kohtaamista asteittaisen altistamisen ja harjoittelun kautta.

Koulutus: Psykologian maisteri, kognitiivinen psykoterapeutti (YET), mindfulness-ohjaaja (CFM®), työnohjaaja, työterveyshuollon pätevyys

Marja Suomela
Filosofian maisteri, työnohjaaja, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 040 763 7648

Email: marja.suomela @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Töölö 

Vastaanotto: Lyhyt- ja pitkäkestoinen psykoterapia aikuisille (Kelan ET -pätevyys), konsultointi yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Koulutus: Filosofian maisteri, työnohjaaja, Psykoterapeutti (ET) (Psykodynaaminen Psykoterapia)    

Tuula Seppänen
Sosiaalipsykologi, sairaanhoitaja, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 040 484 8959

Email: tuula.seppanen @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Töölö 

Vastaanotto: Lyhyt- tai pidempikestoista yksilöterapiaa aikuisille ja nuorille (alkaen 16 v.). Myös yksilötyönohjausta, erityislasten vanhempainohjausta, kognitiivista painonhallintaa sekä hyväksymis- ja omistautumistaitoja. Kohdeongelmat: masennus, ahdistuneisuus, pakko-oireet, erilaiset elämän kriisitilanteet, parisuhdeongelmat, burnout, päihde- ja muut riippuvuuskäyttäytymiset, syömishäiriöt sekä painonhallinta. Myös nuorten käytös- ja päihdeongelmat.

Koulutus: Sosiaalipsykologi, sairaanhoitaja, psykoterapeutti (Kela-pätevyys), Kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus YET 2008 - 2012, Tampereen yliopiston täydennyskoulutus. Positiivisen vanhemmuuden ohjauskoulutus (Incredible years).

Sari Tiusanen
Fysioterapeutti, psykoterapeutti

Uusia asiakkaita: kyllä

Puhelin: 045 652 1457

Email: sari.tiusanen @psyyke.fi (poista välilyönti ennen @-merkkiä)

Toimipaikka: Töölö 

Vastaanotto: Psykodynaaminen/psykoanalyyttinen yksilö- ja ryhmäpsykoterapia nuorille ja aikuisille, Kela-pätevyys, Kehopsykoterapia/psykofyysinen psykoterapia.

Koulutus: Psykoterapeutti (VET), fysioterapeutti

 

Palvelemme Helsingissä
Arkadiassa, Töölössä ja Sörnäisissä.
Katso heti vapaat ajat
Site Design by Wiseweb