Psykologipalvelu Psyyke

Pariterapia

Psyyke, pariterapia, pariterapeutti, psykoterapiaPariterapiaan voidaan hakeutua erilaisten parisuhteeseen liittyvien muutosten ja ongelmien yhteydessä. Tällaisia ovat mm. parin väliset kommunikaation ongelmat ja kriisitilanteet (esim. erokriisi, puolison/perheenjäsenen sairastaminen). Useimmiten pariterapiaan tullaan toiveesta saada oma parisuhde toimivammaksi ja läheisemmäksi. Pariterapiaan voidaan hakeutua myös silloin, kun ongelmat eivät ole vielä suuria. Parisuhteen normaaliin kehityskaareen kuuluvat erilaiset vaiheet ja ristiriidat. Käsittelemättöminä ongelmat saattavat kasautua ja muuttua kehäksi, josta ulospääsemiseksi ja myönteisten voimavarojen löytämiseksi pariterapiassa työskennellään yhdessä ulkopuolisen, parisuhteen kehitystä ja hoitamista tuntevan terapeutin kanssa.

Pariterapiassa keskustellaan luottamuksellisesti parin esille tuomista asioista ja ongelmista. Liikkeelle lähdetään tavallisimmin yhteisestä tapaamisesta, jossa kartoitetaan parin tilannetta ja tavoitteita sekä mietitään terapian päämääriä ja toteutusta. Terapeutti pyrkii olemaan tasapuolinen kummankin puolison suhteen. Joskus yhteisen tapaamisen jälkeen voidaan puolisoja tavata myös erikseen kerran tai muutamia kertoja. Pariterapeuttista työskentelyä on mahdollista toteuttaa myös toisen osapuolen kanssa yksilöllisin tapaamisin. Terapian osana voidaan haluttaessa keskustelun lisäksi käyttää myös esimerkiksi mielikuva- tai kehokeskeistä työskentelyä. Pariterapian pituus vaihtelee asioista ja tavoitteista riippuen yleensä muutamasta tapaamisesta pariinkymmeneen käyntikertaan.


Ajanvaraukset ja yhteystiedot

Palvelemme Helsingissä
Arkadiassa, Töölössä ja Sörnäisissä.
Katso heti vapaat ajat
Site Design by Wiseweb